Ρήνου, 3061 Λεμεσός, Κύπρος +357 25692130 lyk-ag-ioannis-lem@schools.ac.cy

Λύκειο Αγίου Ιωάννη και Εκπαιδευτική έρευνα

 Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Στις 22 Νοεμβρίου 2018  παρευρέθηκε, στο Λύκειο Αγίου Ιωάννη, ο υποψήφιος διδάκτορας κος Μαρίνος Παπαϊωακείμ του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και υπεύθυνος για τον μαθητικό διαγωνισμό έρευνας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, μετά από συνεννόηση με τη διεύθυνση του σχολείου. Ο κ. Παπαϊωακείμ παρουσίασε κατά τη διάρκεια δύο διδακτικών περιόδων, σε  περισσότερους από 50 μαθητές από διάφορα σχολεία της Λεμεσού, πώς να έχουν σωστές δομές σε σχέση με τη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας και των ερευνητικών εργασιών.

Pic001

Η εκπαιδευτική έρευνα αποτελεί σημαντικό παράγοντα υποστήριξης και ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και το Λύκειο Αγίου Ιωάννη πρωτοπορεί τα τελευταία χρόνια στο θέμα των ερευνητικών εργασιών και της εκπαιδευτικής έρευνας. Στο Λύκειο Αγίου Ιωάννη λαμβάνουν χώρα κατά τη φετινή σχολική χρονιά πέραν των 6 ερευνητικών εργασιών και οι μαθητές που λαμβάνουν μέρος αποκτούν αρκετές δεξιότητες σε σχέση με την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων αλλά και πολλές άλλες δεξιότητες που θα τους φανούν χρήσιμες στη μετέπειτα ακαδημαϊκή και προσωπική τους σταδιοδρομία.

Στα σχολεία συντελούνται δραστηριότητες οι οποίες εγείρουν ταυτόχρονα και ερωτήματα όπως: Τι θα πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε τη διδασκαλία μας; Τι κάνουμε καλά; Ποιες δεξιότητες έχουν αποκτήσει οι μαθητές μας; Τι εμποδίζει τη μάθηση ενός μαθητή; Πώς το σχολείο πρέπει να αναπτύσσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επινοητικότητα και εφευρετικότητα των στελεχών του για να υποστηρίζει τη μάθηση; Σε μερικά από αυτά τα ερωτήματα απαντά η εκπαιδευτική έρευνα. Συγκεκριμένα ανάλογα με τις ερευνητικές εργασίες που γίνονται, οι μαθητές αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη μάθηση και αποκτούν εκπαιδευτικές δεξιότητες που τους φαίνονται αρκετά χρήσιμες στο μέλλον κατά τη μετέπειτα πορεία τους.

 Η ανάμειξη των μαθητών στις ερευνητικές εργασίες γίνεται στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus Plus (GEOPARKS - NATURAL AND CULTURAL HERITAGE THAT JOINS EUROPEAN STUDENTS AND TEACHERS, 2018-1-PL01-KA229-050575_5) και του προγράμματος της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης, στα οποία λαμβάνει μέρος το Λύκειο Αγίου Ιωάννη. Στις ερευνητικές εργασίες λαμβάνουν μέρος πέραν των 20 μαθητών και πέραν των 6 καθηγητών του Λυκείου Αγίου Ιωάννη.

Pic002

Pic003