Κ.Μ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάρκου Κωνσταντίνος (Γ1)

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ιωάννου Κυριάκος (Γ5)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Νεάρχου Μάριος (Β52)

ΤΑΜΙΑΣ: Ζαντής Κύπρος (Γ5)

ΜΕΛΟΣ: Χαραλάμπους Χριστόφορος (Α42)

ΜΕΛΟΣ: Ζαντής Χαράλαμπος (Β31)

ΜΕΛΟΣ: Δημητρίου Πέτρος (Α42)

 

banner