Εφημερίδα

Συλλογική συμμετοχή του Λυκείου μας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα / διαγωνισμό: «Κύπρος: 1974-2015. Δεν ξεχνώ, διεκδικώ, δημιουργώ...», που συνδιοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, την Πρεσβεία της Κύπρου στην Ελλάδα - Μορφωτικό Γραφείο - Σπίτι της Κύπρου και το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου.

Για να διαβάσετε την εφημερίδα μας, πατήστε στον πιο κάτω σύνδεσμο.

"Τριτογράφημα", αρ. 9 (2014-2015)

banner