Ρήνου, 3061 Λεμεσός, Κύπρος +357 25692130 lyk-ag-ioannis-lem@schools.ac.cy

erasmus logo

Διαγωνισμός Logo για το Erasmus Plus Program (S)TEAM TODAY, MAKE CHANGES FOR TOMORROW.

Tο Λύκειο Αγίου Ιωάννη από τον Σεπτέμβριο του 2019 συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα Erasmus Plus με τίτλο (S)TEAM TODAY, MAKE CHANGES FOR TOMORROW, 2019-1-LT01-KA229-060500_2.

Το πρόγραμμα είναι επιστημονικό και οι μαθητές, που θα λάβουν μέρος, θα ασχοληθούν με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, παρατηρήσεις και εργαστήρια με απώτερο σκοπό την εξοικείωσή τους με τα θέματα των ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας) και ΕΞΕ (Εξοικονόμηση ενέργειας) της Γεωλογίας (Φυσική, Χημεία, Τεχνολογία, Υπολογιστές και άλλα) με απώτερο σκοπό να εξοικειωθούν με την έννοια των ΑΠΕ και να κάνουν έρευνες σε θέματα σχετικά με την Ενέργεια και τις διάφορες μορφές ΑΠΕ που υπάρχουν στην Κύπρο και στην Ευρώπη γενικότερα. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν πέντε σχολεία από τις χώρες: Λιθουανία, Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία και Πορτογαλία.    

Στo πλαίσιο αυτού του προγράμματος διεξάγεται σχολικός διαγωνισμός για την παραγωγή του logo του προγράμματος. Το σχολείο μας θα στείλει δύο με τρία λογότυπα για να λάβουν μέρος στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό του προγράμματος για την τελική ανάδειξη του λογοτύπου που θα εκπροσωπεί το πρόγραμμα πλέον στην ιστοσελίδα. Η παραγωγή του λογοτύπου μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά, είτε στο χέρι και να σκαναριστεί ώστε να έχουμε την ηλεκτρονική του μορφή για να μπορέσει να γίνει η επιλογή.

Στην περίπτωση που κάποιο από τα λογότυπα του διαγωνισμού επιλεχθεί σαν το λογότυπο του προγράμματος, τότε θα εμφανίζεται σε όλα τα έντυπα του προγράμματος τοπικά, αλλά και διεθνή, και σε όλες τις παρουσιάσεις που έχουν να κάνουν με το πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο δήλωσης ενδιαφέροντος υπογραμμένο από τους κηδεμόνες τους έτσι ώστε να εκχωρούν τα δικαιώματα δημοσιοποίησης του λογοτύπου στο διαδίκτυο και γενικά σε όλα τα έντυπα του προγράμματος.

Κανόνες συμμετοχής στον διαγωνισμό λογοτύπου του Λυκείου Αγίου Ιωάννη

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλοι οι μαθητές που φοιτούν στο Λύκειο Αγίου Ιωάννη.
  2. Το λογότυπο που θα λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να σταλεί στο email του συντονιστή του προγράμματος κ. Νικόλα Νικολάου (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) με την ένδειξη «Διαγωνισμός Λογοτύπου Λυκείου Αγίου Ιωάννη», μέχρι την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019. Στο email που θα σταλεί το λογότυπο θα πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του μαθητή και η τάξη του.
  3. Το λογότυπο θα πρέπει να είναι πρωτοεμφανιζόμενο και να έχει σχεδιαστεί από τον μαθητή (ηλεκτρονικά ή στο χέρι και να σκαναριστεί). Αντιγραφές από το διαδίκτυο σημαίνει ταυτόχρονα και αποκλεισμό του συγκεκριμένου λογοτύπου από τον διαγωνισμό.
  4. Στο λογότυπο δεν πρέπει να υπάρχουν οποιεσδήποτε ενδείξεις που να υποδηλώνουν είτε τη χώρα δημιουργίας του, είτε το σχολείο δημιουργίας του, είτε το όνομα του δημιουργού του. Οτιδήποτε υπάρχει από τα πιο πάνω αποκλείει τη συμμετοχή του λογοτύπου στον σχολικό διαγωνισμό.
  5. Για να μπορέσει να λάβει μέρος ένας μαθητής του Λυκείου Αγίου Ιωάννη στον διαγωνισμό θα πρέπει να υπογραφεί η δήλωση εκχώρησης των δικαιωμάτων του λογοτύπου που υπάρχει στο τέλος της ανακοίνωσης και να παραδοθεί στον συντονιστή του προγράμματος κ. Νικόλα Νικολάου μέχρι την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2018.
  6. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν στο λογότυπο μόνο γράμματα και λέξεις του αγγλικού αλφαβήτου (παραδείγματα: (S)TEAM, RENEWABLE ENERGY SOURCES, RES, και άλλα που μπορούν να σκεφτούν οι μαθητές, ώστε να υποδηλώνεται το πρόγραμμα που θα εκπροσωπεί).

 Επιλογή και Βραβεία στα διακριθέντα λογότυπα

  • Η επιλογή θα γίνει από την επιτροπή των εκπαιδευτικών του προγράμματος μαζί με δύο εκπαιδευτικούς των γραφικών τεχνών.
  • Θα επιλεχθούν τρία λογότυπα που θα εκπροσωπήσουν το σχολείο μας στον Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό του προγράμματος, στον οποίο θα κατατεθούν 15 λογότυπα (τρία από κάθε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα).
  • Αν κάποιο από τα λογότυπα του σχολείου μας διακριθεί στον Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό λογοτύπου του προγράμματος, ο κατασκευαστής του λογοτύπου θα συμμετέχει στο σεμινάριο του προγράμματος στην Κρήτη που θα γίνει τον Οκτώβριο του 2020 στα Χανιά.