Ρήνου, 3061 Λεμεσός, Κύπρος +357 25692130 lyk-ag-ioannis-lem@schools.ac.cy

Δραστηριότητα στο Λύκειο Αγίου Ιωάννη σε σχέση με την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού

 Εκπαιδευτική δραστηριότητα: Κάνε ένα βήμα προς τα εμπρός

 

"Οι οποιεσδήποτε πράξεις μας πρέπει να γίνονται με σεβασμό στα δικαιώματα των άλλων και έχουμε πάντα καθήκον να τα σεβόμαστε".

Emmanuel Lévinas

Στις 20 Νοεμβρίου 2018  πραγματοποιήθηκε στο Λύκειο Αγίου Ιωάννη, κατά τη διάρκεια δύο διδακτικών περιόδων, η εκπαιδευτική δραστηριότητα ‘Κάνε ένα βήμα προς τα μπρός’, μετά από συνεννόηση με τη διεύθυνση του σχολείου.

Pic001

Στόχοι της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, μη τυπικής μάθησης, ήταν:  (α) να αναδείξει τη σημασία της ενσυναίσθησης σε σχέση με τη διαφορετικότητα (β) να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανισότητα των ευκαιριών στην κοινωνία, (γ) να συμβάλει στην κατανόηση των πιθανών προσωπικών συνεπειών σε ορισμένες κοινωνικές μειονότητες ή πολιτισμικές ομάδες.

Pic002

Η δραστηριότητα έγινε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus Plus (GEOPARKS - NATURAL AND CULTURAL HERITAGE THAT JOINS EUROPEAN STUDENTS AND TEACHERS, 2018-1-PL01-KA229-050575_5) και του προγράμματος της Παγκόσμιας Εκπαίδευσης στα οποία λαμβάνει μέρος το Λύκειο Αγίου Ιωάννη. Η δραστηριότητα ετοιμάστηκε από τους εκπαιδευτικούς κ. Νικόλα Νικολάου και κα Μαρία Χατζημιχαήλ Πουλιάου και έλαβαν μέρος οι μαθητές των τμημάτων Α11, Α21 και Α22. Για να μπορέσει να διεξαχθεί η δραστηριότητα με 50 και πλέον μαθητές έλαβαν μέρος σε αυτήν πέραν των 4 εκπαιδευτικών υπό τον συντονισμό των διοργανωτών.  

Οι μαθητές αρχικά κλήθηκαν να ταυτιστούν με κάποιους ρόλους που τους δόθηκαν. Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας δήλωσαν ότι κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας είχαν ανάμεικτα συναισθήματα και στο κομμάτι της συζήτησης, με το οποίο έκλεισε η δραστηριότητα, έκαναν αρκετές εισηγήσεις σε σχέση με το τι θα μπορούσαν να κάνουν οι ίδιοι, ως μαθητές, αλλά και γενικότερα η πολιτεία για την άρση των διακρίσεων στην κοινωνία μας.   

Η μη τυπική εκπαίδευση είναι εκπαίδευση που παρέχεται σε οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε διεθνές επίπεδο. Περιλαμβάνει την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση νέων και ενηλίκων και όπως πάντα το Λύκειο Αγίου Ιωάννη πρωτοστατεί σε εκπαιδευτικές δραστηριότητές μη τυπικής εκπαίδευσης. Η δραστηριότητα θα επαναληφθεί με τη συμμετοχή άλλων  μαθητών στις 29 Νοεμβρίου και στις 10 Δεκεμβρίου με διαφορετικά τμήματα του σχολείου.

Pic003

Pic004