Ρήνου, 3061 Λεμεσός, Κύπρος +357 25692130 lyk-ag-ioannis-lem@schools.ac.cy

Capture

 

"Compétences Européennes au Service de l'Ambition et de la Réussite"

"Ευρωπαϊκές Δεξιότητες στην Υπηρεσία της Φιλοδοξίας και της Επιτυχίας"

Σύνδεσμος συντονιστικού λυκείου: http://lyc21-liegeard.ac-dijon.fr/

Σύνδεσμος προγράμματος: http://lyc21-liegeard.ac-dijon.fr/cesar1.html

Δημοσίευση φινλανδικής εφημερίδας για τη συνάντηση του προγράμματος στην πόλη Paimio Φινλανδίας 07-13/04/2019